Bộ Lego trứng khủng long thùng 12 hộp có 6 mẫu cực đẹp cực yêu cho trẻ. Zipoka.

249.000 

Nguyên thùng to có:
+ 12 hộp nhỏ.
+ 6 mẫu khác nhau.
+ Mỗi hộp nhỏ có 26 chi tiết, ráp lại sẽ thành 1 nhân vật, 1 vũ khí, 1 vỏ trứngchú Khủng Long bé bỏng. (xem ảnh trên hộp). 

còn 50 hàng