Đồ chơi đóng dấu hoạt hình bộ 10 cái có sẳn mực chơi vui cả ngày. Zipoka

30.000 

+ Hộp 10 con dấu (10 hình khác nhau).
+ Có 4 mẫu lựa chọn.
+ Con dấu có sẳn mực, chỉ việc ấn xuống giấy.